Gratiskondomer.no

Gratis kondomer for rekvirenter

Ordningen med gratis kondomer til målgruppene har begrensede budsjetter og vi oppfordrer dere som bestiller til videre distribusjon til målgruppene om å gjøre en vurdering av hvor mange kondomer og eventuelt glid som det er realistisk å videredistribuerere i kommunen, via organisasjonen mv.

For at bestillingen skal være gyldig må den som bestiller legge inn en epostadresse for kontakt ved spørsmål eller uklarheter. De som ikke legger inn epostadresse, og ikke besvarer eventuelle henvendelser fra oss på denne, kan ikke regne med å få bestillingen effektuert. Dette for å unngå «falske» bestillinger.

1. Velg antall av hver kondomtype

2. Fyll ut kontaktinformasjon

Merk at privatpersoner ikke får tilsendt gratis kondomer og glid på denne siden. Denne siden er for bestillinger til f.eks:

Helsestasjoner, skolehelsetjenesten, helsesøstre, russestyret, organisasjoner, arrangement og andre som trenger gratis kondomer og glid for utdeling til ungdom.

Privatpersoner kan bestille på www.gratiskondomer.no.